Hustyper

 

Arkitekten har skapat några olika planlösningar. Gemensamt för dem alla är att det finns minst 4 sovrum och 2 badrum i varje bostad. Kök och vardagsrum i öppen planlösning eller om du föredrar dem skilda åt samt ett allrum på plan 2. Utvändigt är husen lika i stort med undantag av entrédörrens placering.

Vi har valt att numrera huskropparna som är parhus från 1-10 och markerat varje hustyp och lägenhetsnummer på respektive hus. Under varje hustyp hittar du uppgifter på antal rum och boytan. Plan över hur husen är numrerade och placerade hittar du under rubriken ”Området”.

4